Tọa đàm về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Sáu, 31/05/2019, 13:21 [GMT+7]

Tọa đàm về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Sáng 31-5, Viện Khoa học tổ chức nhà nước  (Bộ Nội vụ) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tọa đàm về thực trạng và giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước - CQHCNN (viết tắt là người đứng đầu). 
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thống nhất về mối quan hệ biện chứng giữa quyền hạn và nghĩa vụ của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đại diện các sở, địa phương chia sẻ một số kinh nghiệm và khó khăn liên quan đến quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu; kết quả thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của người đứng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, phòng, chống tham nhũng.
 
Một số đại biểu nêu bất cập về thực trạng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc để xảy ra sai phạm trong cơ quan, đơn vị quản lý. Từ đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu; nội dung, tiêu chí, phương pháp cụ thể xác định kết quả thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; các hình thức chịu trách nhiệm; mức độ, biện pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới mối quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan cấp dưới với người đứng đầu cấp trên trực tiếp...
 
Thực hiện việc khảo sát thí điểm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước còn phát 3 mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về nội dung trên đối với 3 đối tượng: người đứng đầu CQHCNN, người ngoài CQHCNN và cán bộ, công chức trong CQHCNN; đồng thời đề nghị UBND các cấp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh báo cáo đánh giá thực trạng trách nhiệm người đứng đầu giai đoạn 2014-2019.

 

Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi tọa đàm.
Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi tọa đàm.
Việc khảo sát được thực hiện tại Khánh Hòa, cùng 5 UBND cấp tỉnh, 24 sở, 24 UBND cấp huyện, 12 UBND cấp xã  và các tổng cục, cục thuộc 6 bộ.
N.V
 
.

các thông tin tiện ích