Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33

Chủ Nhật, 05/05/2019, 23:14 [GMT+7]

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33

Ngày 4-5, Thành ủy Cam Ranh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.


Theo báo cáo, 5 năm qua, toàn thành phố đã tổ chức được 22 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết số 33 với 2.581 cán bộ, đảng viên tham dự. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn được đầu tư và phát triển; nhiều xã, phường, các hội đoàn thể đã thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động các loại hình câu lạc bộ, tạo sự chuyển biến tích cực. Thông qua việc tổ chức các lễ hội, các ngày kỷ niệm lớn, hình ảnh con người và vùng đất Cam Ranh được tuyên truyền quảng bá, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hướng về cội nguồn, bảo tồn và phát huy được những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương…


Tại hội nghị, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 được UBND thành phố khen thưởng.


Lê Ngân
 

.

các thông tin tiện ích