Nghiệm thu đề tài thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân

Thứ Tư, 15/05/2019, 07:12 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân

Ngày 14-5, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh nghiệm thu đề tài “Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua”. Đề tài do Tiến sĩ Đào Thị Hoàng Mai - Viện Kinh tế Việt Nam và các cộng sự thực hiện từ năm 2017 đến 2019.


Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng KH-CN tỉnh đánh giá đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra. Đề tài đã lựa chọn 4 sản phẩm nông nghiệp quan trọng của tỉnh gồm: mía, tôm, xoài, rau an toàn để phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân. Kết quả cho thấy, mức độ liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân khá đa dạng và khác biệt giữa các sản phẩm nông nghiệp khác nhau. Ngoại trừ ngành mía đường, các ngành nghề nông, lâm, thủy sản khác của tỉnh về cơ bản liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân còn ít. Các mối liên kết chủ yếu mang tính tự phát trên cơ sở thỏa thuận phi chính thức giữa nông dân với các nhà cung cấp đầu vào và tiêu thụ sản phẩm… Ngoài ra, đề tài cũng đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết doanh nghiệp với nông dân như: quan tâm phát triển và bồi dưỡng các hợp tác xã; chú trọng bảo tồn và phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý; quy hoạch vùng sản xuất đảm bảo các tiêu chí về môi trường; thu hút các doanh nghiệp nông nghiệp có trình độ công nghệ phát triển…


Đề tài được Hội đồng KH-CN tỉnh nghiệm thu đạt và đề nghị tác giả chỉnh sửa một số nội dung.


K.H

 

.

các thông tin tiện ích