Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa:

Giám sát giảm nghèo đa chiều tại huyện Khánh Vĩnh

Thứ Tư, 15/05/2019, 13:23 [GMT+7]

Giám sát giảm nghèo đa chiều tại huyện Khánh Vĩnh

Sáng 15-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 15-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 

Đoàn giám sát công tác giảm nghèo đa chiều tại xã Cầu Bà.
Đoàn giám sát công tác giảm nghèo đa chiều tại xã Cầu Bà.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Vĩnh, thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho người dân; hàng năm đều điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo có sự bình xét thông qua họp dân và niêm yết công khai danh sách hộ nghèo tại địa phương để người dân theo dõi. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, thông tin, nhà ở, vốn vay… Nhờ đó, số hộ nghèo đã giảm từ 4.754 hộ vào đầu năm 2016 xuống còn 4.201 hộ vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều bộc lộ một số khó khăn như: chưa xem xét đến nguồn gốc tài sản, giá trị tài sản; quá nhiều biểu mẫu gây lúng túng cho các điều tra viên ở cấp thôn, tổ dân phố…

 

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh.
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh.

 

Huyện Khánh Vĩnh kiến nghị một số nội dung như: cần có quy định cụ thể cho việc thực hiện các dự án đầu tư trên các xã đặc biệt khó khăn để đảm bảo người dân được tham gia thực hiện dự án, tạo việc làm, tăng thu nhập cho họ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khuyến nông – lâm – ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất; cải tiến quy trình, thủ tục, thời gian để tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi tín dụng chính sách; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa cụ thể hóa chương trình, chưa phân bổ được nguồn vốn cho từng địa phương, do vậy khi thực hiện các dự án huyện còn lúng túng, chưa dự kiến được nguồn vốn tại huyện; kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo còn hạn chế, phải lồng ghép với nhiều các chương trình khác nên chưa đảm bảo được nguồn lực tập trung…

 

Kết luận tại buổi giám sát, ông Lê Xuân Thân đánh giá cao sự nỗ lực của huyện trong thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là phát triển những cây trồng chủ lực đã tạo ra thương hiệu riêng cho huyện. Hiện nay, huyện đã được Chính phủ đưa vào diện 30a là thuận lợi cho địa phương về phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới. Do vậy, huyện cần tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác giảm nghèo. Ông Lê Xuân Thân ghi nhận những kiến nghị của huyện và sẽ chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải đáp, thực hiện.

 

Trước đó, đoàn đã giám sát công tác giảm nghèo đa chiều tại xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh).

 

VĂN GIANG

 

.

các thông tin tiện ích