Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Thứ Ba, 28/05/2019, 15:44 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2019.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao ông Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra sẽ được tổ chức thành nhiều tổ. Tổ số 1 sẽ kiểm tra toàn diện công tác CCHC trên các lĩnh vực kết hợp kiểm tra chuyên đề về kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2018 đối với các đơn vị cấp dưới, trực thuộc; việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thi đua - khen thưởng trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại CCHC, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. 
 
Đối với nội dung kiểm tra chuyên đề, 3 tổ khác kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới; việc bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành, tác nghiệp trên phần mềm này; việc thực hiện quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, xây dựng, đất đai, tư pháp, hộ tịch. Tổ số 5 kiểm tra việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khối huyện và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Dự kiến, việc kiểm tra được tiến hành từ tháng 6.
N.V
 
.

các thông tin tiện ích