Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 192 cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Hai, 27/05/2019, 22:21 [GMT+7]

Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 192 cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 27-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 192 quần chúng ưu tú là cán bộ, công chức, viên chức.


Tại lớp bồi dưỡng, học viên được truyền đạt các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Lớp bồi dưỡng kết thúc vào ngày 31-5.


K.N

.

các thông tin tiện ích