Tiếp tục đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Sáu, 24/05/2019, 16:47 [GMT+7]

Tiếp tục đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 24-5, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương làm việc với tỉnh Khánh Hòa về tình hình triển khai Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn.
 
Ngay sau khi có Chỉ thị 32, năm 2004, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai trên toàn tỉnh. Qua 15 năm, đặc biệt từ năm 2013 đến nay, công tác PBGDPL của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh tuyên truyền văn bản mới, các cơ quan còn tổ chức phổ biến nhiều nội dung khác, lựa chọn hình thức, biện pháp PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ địa phương. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong dân.
 
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. 5 năm qua, toàn tỉnh tổ chức được gần 19.000 hội nghị PBGDPL; hòa giải thành hơn 3.600 vụ việc, đạt 91,75%. Năm 2018, toàn tỉnh có 118 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 90% trong tổng số xã được đánh giá tiêu chí. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác này còn chưa đồng đều. Hình thức PBGDPL tuy có đổi mới song vẫn chưa theo kịp tình hình…
 
* Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra làm việc tại TP. Cam Ranh. Hiện nay, Cam Ranh có 227 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường; 105 tổ hòa giải với 574 hòa giải viên. Hàng năm, toàn thành phố tổ chức được 120 hội nghị PBGDPL với khoảng 12.000 người tham dự. So với năm 2017, năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo, vi phạm phạm pháp luật ở địa phương giảm về số vụ phạm pháp hình sự, tranh chấp dân sự, an toàn giao thông. Năm nay, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017”.  
Ông Nguyễn Hữu Độ kết luận.
Ông Nguyễn Hữu Độ kết luận.
Ông Nguyễn Hữu Độ đề nghị, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần chú trọng hơn việc xây dựng và quản lý kế hoạch PBGDPL; tiếp tục đổi mới hình thức PBGDPL theo hướng linh hoạt và bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, nâng cao chất lượng các lớp tập huấn; đẩy mạnh xã hội hóa phục vụ công tác PBGDPL. 
N.V – T.M
 
 
.

các thông tin tiện ích