Gần 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học tập chính trị

Thứ Năm, 14/03/2019, 22:42 [GMT+7]

Gần 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học tập chính trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lớp học tập các chuyên đề chính trị giai đoạn 1 năm 2019 cho gần 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ chủ chốt các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Lớp học tập trung nghiên cứu các chuyên đề về: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội. Ngoài ra, lớp học còn được giới thiệu Thông tư số 115 của Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
T.ANH
.

các thông tin tiện ích