UBND tỉnh Khánh Hòa:

Thông qua các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Thứ Năm, 14/03/2019, 22:15 [GMT+7]

Thông qua các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Chiều 14-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh. 
 
Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ các nguồn chưa phân bổ: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; kênh mương và giao thông nông thôn thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới; khắc phục các công trình sạt lở, hư hỏng sau mưa lũ năm 2018; hỗ trợ bổ sung cho 11 xã và 12 thôn đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135.
 
Các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất trình HĐND tỉnh ra các nghị quyết: bổ sung danh mục dự án phát sinh mới trong giai đoạn 2016 - 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè bờ phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang; danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2019 (bổ sung); về chuyển đổi mục đích đất sử dụng trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (bổ sung); phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo.
 
Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các sở tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, rà soát, hoàn chỉnh lại các tờ trình để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp bất thường sắp tới.
 
X.T
 
.

các thông tin tiện ích