Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 22

Thứ Năm, 10/01/2019, 22:36 [GMT+7]

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 22

Chiều 10-1, ông Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị UBKT Tỉnh ủy lần thứ 22.


Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Trần Ngọc Sanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn. Đồng thời, thông qua chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy năm 2019. Theo đó, năm 2019, UBKT Tỉnh ủy sẽ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 8 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 8 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới đối với 2 tổ chức đảng; giám sát 2 tổ chức đảng; giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 10 đồng chí; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền đối với đảng viên và tổ chức theo từng vụ việc phát sinh, phấn đấu giải quyết đạt 85% trở lên.


UBKT Tỉnh ủy cũng thông qua Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT Tỉnh ủy; báo cáo tình hình đơn thư tháng 11 và 12-2018. Trong 2 tháng, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 15 đơn tố cáo, khiếu nại. Văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực UBKT Tỉnh ủy xử lý đơn thư kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ trong công tác xử lý đơn; đồng thời, hướng dẫn người viết đơn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tính đến nay, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng chưa xem xét, giải quyết.


N.D

.

các thông tin tiện ích