Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ Tư, 09/01/2019, 23:23 [GMT+7]

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực

Sáng 9-1, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tham dự.


Năm 2018, công tác TĐ-KT toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu được kết quả khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về TĐ-KT tiếp tục được các ngành, các cấp thực hiện tốt. Nhiều phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân…


Tại Khánh Hòa, công tác thi đua tiếp tục đi vào nề nếp; các ng4ành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Công tác khen thưởng thực hiện kịp thời và theo đúng quy định. Tính đến đầu tháng 11-2018, Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập các hạng cho 20 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh; Chủ tịch nước đã tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 22 mẹ; có 96 tập thể, cá nhân được nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước khác. Ở hình thức khen thưởng cấp tỉnh, đã có 89 tập thể được nhận cờ thi đua, 513 tập thể lao động xuất sắc, 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2.870 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen…


Phó Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về TĐ-KT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhận rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác TĐ-KT…


N.T

.

các thông tin tiện ích