Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy:

Làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao

Thứ Sáu, 08/06/2018, 22:18 [GMT+7]

Làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 8-6, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) về việc thực hiện Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy Sở VH-TT kiến nghị một số vấn đề như: việc xây dựng trung tâm triển lãm, tổ chức biểu diễn nghệ thuật xứng tầm với thành phố phát triển mạnh về du lịch; cấp phương tiện để vận chuyển trang thiết bị phục vụ hoạt động chiếu phim lưu động; nghiên cứu đầu tư phát triển Thư viện tỉnh tương xứng là một thư viện trung tâm của vùng Nam Trung bộ; chế độ trợ cấp hàng tháng đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa...


Ông Hồ Văn Mừng đề nghị trong thời gian tới, sở cần có những chỉ đạo thiết thực, cụ thể hơn về các nội dung trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; triển khai việc hướng dẫn thủ tục trùng tu, tôn tạo di tích cho các địa phương; tích cực tham mưu cho tỉnh về cơ chế, chính sách đối với việc thực hiện các thiết chế văn hóa ở địa phương; thường xuyên có sự quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa xã…


N.T

.

các thông tin tiện ích