Cam Lâm: Làm tốt công tác xây dựng và phát triển văn hóa

Thứ Tư, 13/06/2018, 23:16 [GMT+7]

Cam Lâm: Làm tốt công tác xây dựng và phát triển văn hóa

Ngày 13-6, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Cam Lâm về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với Huyện ủy Cam Lâm.

Đoàn kiểm tra làm việc với Huyện ủy Cam Lâm.


Triển khai từ năm 2014, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm; các phong trào như: xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa trên toàn huyện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức cộng đồng dân cư... Đến năm 2017, toàn huyện có 62/71 thôn, tổ dân phố văn hóa; 113/116 cơ quan văn hóa; 25.756/26.630 gia đình văn hóa; số lượng gia đình được công nhận văn hóa tăng theo từng năm; số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt bình quân 34% dân số huyện...

Ông Hồ Văn Mừng đánh giá Huyện ủy Cam Lâm đã làm tốt công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn, đạt kết quả tốt. Ông đề nghị địa phương tiếp tục có thêm những kiến nghị cụ thể về các khó khăn trong triển khai; việc xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa... cần thực chất, sâu sát hơn; tiếp tục quan tâm việc đấu tranh các quan điểm sai trái, tệ nạn trên mạng xã hội...


V.THÀNH
 

.

các thông tin tiện ích