Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 13/06/2018, 23:06 [GMT+7]

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị

Ngày 13-6, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu kết luận
Ông Lê Thanh Quang phát biểu kết luận


Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức một cách nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo đúng yêu cầu và thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 36. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chu đáo; công tác đảm bảo an ninh trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt. Việc bầu nhân sự cấp ủy mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đúng với nhân sự ban chấp hành cũ giới thiệu, hầu hết bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn như quy định của Trung ương; chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên rõ rệt… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: báo cáo chính trị của một số tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị còn rập khuôn, máy móc, thiếu cụ thể hóa cho phù hợp với địa phương, đơn vị; có nơi công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy chưa chu đáo, chưa chuẩn bị đủ số lượng cấp ủy, phải bầu thiếu; một số nơi tuy có nguồn nhưng cơ cấu cấp ủy chưa đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định…

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.


Phát biểu kết luận, ông Lê Thanh Quang lưu ý một số vấn đề về công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự cho đại hội. Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới, ông yêu cầu các cấp ủy phải nắm vững và vận dụng phù hợp Nghị quyết 18, 19 (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII), Nghị quyết 26 (Hội nghị Trung ương 7 khóa XII); công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải được thẩm tra ngay từ khi phê duyệt quy hoạch và quy hoạch bổ sung; thực hiện việc nhất thể hóa các chức danh… 

 
N.D
 

.

các thông tin tiện ích