Khánh Hòa triển khai công tác tư pháp năm 2018

Thứ Sáu, 12/01/2018, 12:48 [GMT+7]

Khánh Hòa triển khai công tác tư pháp năm 2018

Sáng 12-1, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị.
 
Năm nay, Sở Tư pháp Khánh Hòa đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó, có thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua các dự án quy hoạch phát triển ngành theo trình tự thủ tục rút gọn; tích cực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, từng bước số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch bằng giấy; kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp; thực hiện chế định thừa phát lại tại địa phương. 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài (bìa trái) trao cờ thi đua ngành Tư pháp cho đại diện Sở Tư pháp.
Ông Nguyễn Đắc Tài (bìa trái) trao cờ thi đua ngành Tư pháp cho đại diện Sở Tư pháp.
Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo, ngành cần tập trung kiện toàn bộ máy, nhân lực; tăng cường phối hợp trong điều hành công tác tư pháp, nâng cao chất lượng tham mưu với UBND các cấp, nhất là trong công tác phổ biến, giáo dục, áp dụng pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ cũng như công tác kiểm tra, giám sát. Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, tránh hình thức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho các tập thể, cá nhân.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho các tập thể, cá nhân.
Năm 2017, nhiều mặt công tác của ngành Tư pháp Khánh Hòa chuyển biến tích cực. Công tác hành chính tư pháp, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục có đột phá: tỷ lệ hồ sơ sớm hạn đạt cao (96,4%), tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng dần (đạt 27,4%), tỷ lệ hòa giải thành tăng 7,7% so cùng kỳ. Việc xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện khẩn trương. Công tác thi hành pháp luật được thực hiện bài bản hơn. Công tác bổ trợ tư pháp có nhiều khởi sắc…
 
Với những thành tích này, Bộ Tư pháp đã tặng cờ thi đua cho Sở Tư pháp Khánh Hòa và bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân. UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân.

 

Ông Lê Văn Hạ - Giám đốc Sở Tư pháp trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho công chức tư pháp - hộ tịch.
Ông Lê Văn Hạ - Giám đốc Sở Tư pháp Khánh Hòa trao quyết định hỗ trợ xây nhà tình thương cho 1 công chức tư pháp - hộ tịch.
Hội nghị cũng công bố quyết định của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ  tặng nhà tình thương (trị giá 60 triệu đồng) cho 1 công chức tư pháp - hộ tịch xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa). 
N.V
 
 
.

các thông tin tiện ích