Gắn kết phổ biến, giáo dục với thi hành pháp luật

Thứ Tư, 10/01/2018, 17:48 [GMT+7]

Gắn kết phổ biến, giáo dục với thi hành pháp luật

Chiều 10-1, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp tổng kết công tác  PBGDPL trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017 và phương hướng năm 2018.
 
Năm qua, hoạt động PBGDPL đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân; hướng dẫn người dân tham gia tích cực vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật. Toàn tỉnh tổ chức được hơn 3.600 hội nghị phổ biến pháp luật cho gần 220.000 lượt người; đăng tải gần 7.300 tin, bài. Nhiều mô hình hoạt động, việc phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù, hoạt động hòa giải ở cơ sở phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, đội ngũ làm công tác PBGDPL còn hạn chế về nghiệp vụ, chuyên môn. Kinh phí PBGDPL còn hạn chế.
 
Năm 2018, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tập trung vào 6 nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, bảo đảm gắn kết công tác PBGDPL với thi hành pháp luật. Đồng thời, triển khai chương trình PBGDPL 2017-2021 và các đề án tuyên truyền pháp luật kèm theo; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, theo dõi thực hiện công tác PBGDPL…

 

Ông Nguyễn Đắc Tài khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Ông Nguyễn Đắc Tài khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài kết luận, các ngành, địa phương cần đổi mới trong xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 cho phù hợp với kế hoạch của tỉnh và thực tế đơn vị, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong hội đồng PBGDPL. Đồng thời, khắc phục việc tuyên truyền pháp luật khô cứng, tăng tính tương tác giữa báo cáo viên và người nghe; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên am hiểu pháp luật và có năng khiếu tuyên truyền. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác PBGDPL, khen thưởng trúng những điển hình làm tốt, phê bình kịp thời những nơi chưa tốt…
 
Nhân dịp này, Hội đồng PBGDPL tỉnh đã khen thưởng 16 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc. 
 
N.V
 
   
 
.

các thông tin tiện ích