Đảng ủy quân sự các địa phương:

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018

Thứ Sáu, 12/01/2018, 01:23 [GMT+7]

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018

Ngày 11-1, Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang tổ chức hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.
 
Theo đó, năm 2018, Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2017, Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, khắc phục hậu quả thiên tai…
 
Năm 2018, Đảng ủy Quân sự thị xã Ninh Hòa tập trung tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã triển khai đề án “Bảo đảm quốc phòng” theo lộ trình; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ có một phần thực binh cho 7 xã, phường; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng biên chế, có 22,3% là đảng viên, trong đó 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã và 50% thôn đội trưởng là đảng viên; tỷ lệ chi bộ quân sự có cấp ủy đạt trên 74%; xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 97%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân…
 
Năm 2018, Đảng ủy quân sự huyện Vạn Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu V, Đảng ủy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’; nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2018. 
 
Nam Anh - Trần Nông - Huỳnh Ấn - Hoài Duy
 
 
.

các thông tin tiện ích