Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa:

Làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

Thứ Sáu, 24/03/2017, 23:18 [GMT+7]

Làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 24-3, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Xuân Liết - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế cơ yếu và công nghệ thông tin (CNTT) của văn phòng tỉnh ủy, huyện ủy. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc


Việc khảo sát nhằm nắm tình hình triển khai thực hiện Quy định số 219 và Quy định số 220 ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư khóa XI về nội dung công tác cơ yếu và CNTT ở văn phòng tỉnh ủy, huyện ủy để làm cơ sở xây dựng dự thảo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế bộ phận cơ yếu và CNTT ở văn phòng tỉnh ủy, huyện ủy hiện nay cũng như những khó khăn, bất cập cần hướng dẫn thực hiện.


Theo báo cáo, thời gian qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện toàn diện việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ đã đề ra, xem việc ứng dụng CNTT là hoạt động thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Hiện nay, bộ phận cơ yếu của tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trong thời gian qua, cơ yếu của tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã ghi nhận các ý kiến của địa phương. Ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, trong thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác cơ yếu và CNTT; thống nhất chuyển bộ phận cơ yếu của tỉnh từ Văn phòng UBND tỉnh về trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích