10:11, 17/11/2022

Cổng thôn bị nứt, gây nguy hiểm

Cổng vào thôn Tây (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) được xây dựng đã nhiều năm nên hiện nay xuống cấp, bị nứt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Cổng vào thôn Tây (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) được xây dựng đã nhiều năm nên hiện nay xuống cấp, bị nứt (ảnh), gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Đề nghị chính quyền địa phương có phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn.

 

 


B.Đ