09:11, 14/11/2022

Phản hồi: Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 17-10, mục Tiếng nói nhân dân phản ánh nơi hành lang đi bộ dọc phía nam bờ kè đường Nguyễn Huệ (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh)

Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 17-10, mục Tiếng nói nhân dân phản ánh nơi hành lang đi bộ dọc phía nam bờ kè đường Nguyễn Huệ (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) còn sót lại một số đế trụ xi măng gắn 4 bu-lông nằm nhô cao hơn mặt nền khoảng 7cm, khiến người đi bộ qua lại dễ bị vấp ngã. Sau khi báo phát hành, cơ quan chức năng đã kiểm tra và cho cưa các cọc sắt bằng mặt nền, trả lại hành lang thông thoáng, an toàn.


Nhã Uyên