Khám sức khỏe tâm thần trong cộng đồng cho gần 17.700 lượt người

Thứ Hai, 11/01/2021, 21:38 [GMT+7]

Khám sức khỏe tâm thần trong cộng đồng cho gần 17.700 lượt người

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm 2020, số lượt khám của chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng ở tỉnh giảm 13,2% so với năm 2019.


Theo đó, toàn ngành Y tế đã thực khám cho gần 17.700 lượt người, qua đó phát hiện 207 bệnh nhân (BN) tâm thần mới. Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tiếp tục duy trì hoạt động điều trị theo ê-kíp (gồm y, bác sĩ, điều dưỡng, cử nhân tâm lý, cử nhân giáo dục đặc biệt) cho 100% BN điều trị nội trú tại bệnh viện, qua đó, giúp BN cải thiện bệnh nhanh hơn. Bệnh viện đã tiến hành cử các thành viên của Đội lưu động đến khám, hỗ trợ can thiệp cho 253 BN ở huyện Diên Khánh và TP. Nha Trang; tổ chức tập huấn cho 188 người nhà BN tâm thần phân liệt về triển khai mô hình Đội lưu động; nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 257 người nhà BN; tập huấn chuyên môn về bệnh động kinh và tâm thần phân liệt cho 143 cán bộ chuyên trách… Năm 2020, hệ thống y tế các cấp thực hiện quản lý hơn 4.800 BN tâm thần. Trong đó, hơn 2.630 BN tâm thần phân liệt, động kinh gần 2.000 người, trầm cảm 110 BN, rối loạn tâm thần khác gần 480 người. Số BN được điều trị ổn định hơn 4.600 người, chiếm hơn 95%.


Năm 2021, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; triển khai có hiệu quả các mô hình điều trị nội trú và tại cộng đồng…


Cát Đan

.

các thông tin tiện ích