Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Hai, 18/11/2019, 22:04 [GMT+7]

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2019 - 2020.


Cùng với yêu cầu trên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các trường tham gia đầy đủ  BHYT HS-SV; thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHYT, trong đó chú trọng BHYT cho HS-SV; kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ mua thẻ BHYT cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn; rà soát các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn để kịp thời cấp phát thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi BHYT cho người tham gia tránh việc trùng, thừa thẻ BHYT. Sở Y tế tăng cường đầu tư về nhân lực và trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT; chỉ đạo các trạm y tế xã, phường ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu (nếu nhà trường có nhu cầu).


Anh Duy
 

.

các thông tin tiện ích