Sở Y tế: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ Tư, 06/12/2017, 23:11 [GMT+7]

Sở Y tế: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Sở Y tế vừa triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ website: tthc.syt.khanhhoa.gov.vn.


Theo đó, có 46 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 3 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được triển khai trên các lĩnh vực: dược; hội hoạt động trong lĩnh vực y tế; khám, chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm...


Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền đến tổ chức doanh nghiệp, người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nên nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng tiện ích những biểu mẫu trực tuyến của các thủ tục hành chính.


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích