11:07, 17/07/2022

Tuyên truyền về quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản ở Ninh Lộc

Vừa qua, Chi cục Thủy sản tổ chức tuyên truyền về quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các hộ dân ở thôn Tam Ích (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa).

Vừa qua, Chi cục Thủy sản tổ chức tuyên truyền về quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho các hộ dân ở thôn Tam Ích (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa).


Các hộ NTTS tại địa phương đã được giới thiệu những nội dung liên quan đến quan trắc môi trường phục vụ NTTS như: Các văn bản quản lý về quan trắc môi trường, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ, ý nghĩa các thông số môi trường trong NTTS, phương pháp thu mẫu và bảo quản mẫu… Chi cục Thủy sản còn tuyên truyền đến người dân Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn liên quan đến NTTS như: Điều kiện của cơ sở NTTS, đăng ký NTTS lồng bè, đối tượng nuôi chủ lực; cấp phép NTTS trên biển cho tổ chức, cá nhân; giao, cho thuê, thu hồi đất, khu vực biển NTTS; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân NTTS; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NTTS…


HẢI LĂNG