Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Thứ Sáu, 03/12/2021, 23:35 [GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Một khu vực tách thửa, phân lô bán nền ở huyện Cam Lâm.

Một khu vực tách thửa, phân lô bán nền ở huyện Cam Lâm.


Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Chỉ thỉ số 22 ngày 3-10-2019, văn bản số 919 ngày 4-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản, quy định pháp luật có liên quan trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh bất động sản… bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; công bố công khai, minh bạch các quy hoạch, thông tin về dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để người dân biết và thực hiện, góp phần hạn chế việc lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân để gây tình trạng “sốt đất ảo” nhằm trục lợi, gây bức xúc trong dư luận xã hội.


Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tuyệt đối không được buông lỏng trách nhiệm quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với trường hợp sai phạm. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm...


NHẬT THANH

 

.

các thông tin tiện ích