Thực hiện quy định về giao dịch bất động sản nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ Hai, 14/06/2021, 22:15 [GMT+7]

Thực hiện quy định về giao dịch bất động sản nhà ở hình thành trong tương lai

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện quy định về giao dịch bất động sản (BĐS) nhà ở hình thành trong tương lai.


Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Nghị định số 99 năm 2015 và Nghị định số 76 năm 2015 của Chính phủ về trình tự, thủ tục, điều kiện đối với các giao dịch BĐS, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn. Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát và thực hiện về điều kiện khi đưa BĐS hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh BĐS; về thực hiện thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua tại khoản 2 Điều 5 Luật Kinh doanh BĐS… Để có cơ sở xây dựng hệ thống, quy trình và tích hợp cung cấp thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, trong đó phải nêu cụ thể về trình tự thủ tục, hồ sơ yêu cầu, công khai thông báo nhà ở hình thành trong tương lai.


NHẬT THANH
   
 

.

các thông tin tiện ích