Thành lập Tổ công tác lập Quy hoạch tỉnh

Thứ Sáu, 11/06/2021, 22:53 [GMT+7]

Thành lập Tổ công tác lập Quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ công tác gồm 25 thành viên, do ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư làm tổ trưởng. Các thành viên của tổ công tác là các trưởng phòng, chuyên viên của Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.


Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh trong quá trình triển khai lập quy hoạch. Quy chế hoạt động cụ thể của tổ trưởng và các thành viên do tổ công tác nghiên cứu, xây dựng, ban hành.


V.Kỳ

.

các thông tin tiện ích