Dự án Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông: Còn vướng diện tích đất thu hồi

Thứ Sáu, 11/06/2021, 22:47 [GMT+7]

Dự án Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông: Còn vướng diện tích đất thu hồi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét nội dung đề nghị của UBND TP. Nha Trang về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, TP. Nha Trang (gọi tắt là dự án Bắc Hòn Ông), tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-6.


Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, hiện nay, việc triển khai dự án Bắc Hòn Ông gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, theo quyết định UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư thì “Phạm vi ranh giới thu hồi đất dự án Bắc Hòn Ông có bao gồm đoạn giao cắt với trục đường Bắc Nam khu trung tâm hành chính mới của tỉnh (dự án đường Vành đai 3)”. Tuy nhiên, do thông báo thu hồi đất của dự án đường Vành đai 3 được UBND TP. Nha Trang ban hành trước thời điểm thông báo thu hồi đất dự án Bắc Hòn Ông; trong đó có nêu “Phạm vi ranh giới thu hồi đất của dự án đường Vành đai 3 bao gồm đoạn giao cắt với dự án Bắc Hòn Ông”. Như vậy, vướng mắc xuất hiện khi 2 dự án đều thu hồi chung 1 diện tích đất tại đoạn giao cắt.

 

Khu dự án Bắc Hòn Ông.

Khu dự án Bắc Hòn Ông.


Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn giao cắt giữa 2 dự án có diện tích 11.513,8m2, 26 trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa. Do chồng chéo diện tích thu hồi nên trong quá trình triển khai, dự án Bắc Hòn Ông chưa thể tiến hành xác định phạm vi, ranh giới để làm cơ sở thu hồi đất của các trường hợp thuộc diện giải tỏa tại đoạn giao cắt. Khi chưa thu hồi được diện tích đất tại đoạn giao cắt thì dự án Bắc Hòn Ông không thi công được đường và mương thoát nước. Do đó, không đảm bảo thoát nước cho toàn khu vực, bị ngập úng vào mùa mưa và không còn đường đi vào nhà dân.


Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, ông Vũ Chí Hiếu - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, thành phố đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét và báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án Bắc Hòn Ông tại Nghị quyết số 13 về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh từ 14ha lên 14,86ha.


Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, hiện nay, dự án Bắc Hòn Ông đang triển khai, trong khi dự án đường Vành đai 3 chưa có chủ trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa. Khi điều chỉnh diện tích thu hồi đất lên 14,86ha, tại phần diện tích giao nhau giữa 2 dự án, công tác giải phóng mặt bằng sẽ giao cho dự án Bắc Hòn Ông thực hiện. Như vậy, sẽ giải quyết được các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải tỏa hiện tại; đồng thời hoàn thiện các hạng mục đường và mương thoát nước của dự án Bắc Hòn Ông.


Được biết, hiện nay, dự án Bắc Hòn Ông có 2 tên gọi khác nhau. Do đó, UBND TP. Nha Trang kiến nghị UBND tỉnh xem xét và báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh tên dự án để đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất về mặt hồ sơ pháp lý dự án.

 


Dự án Bắc Hòn Ông được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 10-2014, điều chỉnh thời gian thực hiện vào tháng 1-2020, địa điểm thực hiện tại xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) trên diện tích 53,7ha. Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa) làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 562,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2006 đến hết năm 2022 (do quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh nhiều lần). Dự án với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các khu trường học, đào tạo và dạy nghề tại chỗ, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; đồng thời, kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng với các dự án hiện có trong khu vực.
 


CHÍ TRUNG

 

.

các thông tin tiện ích