Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ Hai, 21/06/2021, 23:02 [GMT+7]

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp và cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Các địa phương kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Đồng thời, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.


Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị có phương án và sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng. Các địa phương thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết…


B.L


 

.

các thông tin tiện ích