09:04, 27/04/2021

UBND TP. Nha Trang: Yêu cầu kiểm tra, xử lý việc hát karaoke gây ồn ào ở khu dân cư 305

UBND thành phố Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý phản ánh của người dân xung quanh khu dân cư 305 đường Lương Định Của (xã Vĩnh Ngọc) về tình trạng nhiều quán nhậu tổ chức hát karaoke ồn ào cả ngày đêm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tình trạng này người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý phản ánh của người dân xung quanh khu dân cư 305 đường Lương Định Của (xã Vĩnh Ngọc) về tình trạng nhiều quán nhậu tổ chức hát karaoke ồn ào cả ngày đêm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tình trạng này người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết.


UBND TP. Nha Trang yêu cầu Công an TP. Nha Trang chỉ đạo Công an xã Vĩnh Ngọc phối hợp UBND xã Vĩnh Ngọc và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng nêu trên. Đồng thời, yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu dân cư 305 đường Lương Định Của ký cam kết thực hiện nghiêm việc chấp hành đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình hoạt động kinh doanh. UBND thành phố giao UBND xã Vĩnh Ngọc phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng nêu trên.


THÁI THỊNH