Nha Trang:

Đẩy mạnh thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và loài hoang dã

Thứ Tư, 17/02/2021, 22:15 [GMT+7]

Đẩy mạnh thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và loài hoang dã

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và loài hoang dã, TP. Nha Trang vừa có văn bản giao Hạt Kiểm lâm Nha Trang, Đội Quản lý thị trường số 1, Công an thành phố, các đồn biên phòng tăng cường thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã; ngăn chặn các hoạt động buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại…; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã, đặc biệt là loài nguy cấp, chim hoang dã di cư… Các phòng, ban và các xã, phường đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và loài hoang dã trên địa bàn… 
 
Q.V
.

các thông tin tiện ích