Triển khai quyết định của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất

Thứ Tư, 14/10/2020, 06:20 [GMT+7]

Triển khai quyết định của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành yêu cầu triển khai Quyết định 22 ngày 7-10 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất năm 2020.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tuyên truyền, phố biến Quyết định 22 đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp trên địa bàn tỉnh dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19; có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết miễn giảm tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân thuê đất theo quy định tại Quyết định 22 trên địa bàn tỉnh, ngoại trừ thuê đất ở Khu Kinh tế Vân Phong; cung cấp thông tin danh sách người thuê đất được giảm tiền thuê đất từng huyện, thị xã, thành phố đến các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, rà soát đối tượng nhằm chống thất thu đối với các trường hợp không thuộc diện giảm theo quy định.


UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tiếp nhận và giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong theo Quyết định 22. Sở Tài nguyên - Môi trường trên cơ sở thông tin danh sách người thuê đất được tổ chức miễn, giảm tiền sử dụng đất do Cục Thuế cung cấp, tiến hành kiểm tra rà soát 100% các trường hợp, yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng minh thực tế hoạt động; nếu phát hiện không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất thì thông tin kịp thời cho Cục Thuế để báo cáo UBND tỉnh thu hồi quyết định miễn, giảm.


V.K

.

các thông tin tiện ích