Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Tư, 14/10/2020, 22:59 [GMT+7]

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Mục tiêu nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn lực quốc gia; xây dựng không gian phát triển quốc gia trên cơ sở kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng; đáp ứng yêu cầu định hướng cao; bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh…; sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương…


Nội dung chính của quy hoạch bao gồm: Phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển, hiện trạng phát triển quốc gia; dự báo xu thế phát triển và xây dựng kịch bản phát triển; xác định quan điểm và mục tiêu phát triển; định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội; định hướng phát triển không gian biển; định hướng sử dụng đất quốc gia...


Q.V 

.

các thông tin tiện ích