Nha Trang: Thực hiện bồi thường giải tỏa 82 dự án

Thứ Năm, 01/10/2020, 22:56 [GMT+7]

Nha Trang: Thực hiện bồi thường giải tỏa 82 dự án

Từ đầu năm đến nay, TP. Nha Trang thực hiện công tác bồi thường giải tỏa đối với 82 dự án (38 dự án trong ngân sách, 44 dự án ngoài ngân sách). Hiện nay, thành phố đang tập trung chỉ đạo thực hiện đối với một số công trình trọng điểm trên địa bàn như: Đường Vành đai 2, nút giao thông Ngọc Hội, khu tái định cư S1, khu tái định cư Vĩnh Thái, tiểu dự án cải thiện vệ sinh môi trường, Tỉnh lộ 3, hồ chứa nước Đắc Lộc... Đến nay, thành phố đã ban hành 16 quyết định giao đất tái định cư; 48 quyết định thu hồi đất và 15 quyết định phê duyệt thẩm định phương án bồi thường chi tiết.


Nhìn chung, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư trong 9 tháng còn chậm do việc xác minh nguồn gốc đất, lập phương án xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường và giao đất tái định cư gặp nhiều khó khăn.


V.L


 

.

các thông tin tiện ích