Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần du lịch Năm Sao

Thứ Tư, 16/09/2020, 22:04 [GMT+7]

Giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần du lịch Năm Sao

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng yêu cầu chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, xem xét nội dung đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Du lịch Năm Sao, báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

 

Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn chuyển văn bản của doanh nghiệp gửi Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng Năm Sao Đại Lãnh (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh). Nội dung đơn kiến nghị của doanh nghiệp chủ yếu đề cập việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án, trong đó có thay đổi vị trí cây cầu và đường dân sinh, ranh giới làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
 
 
THÀNH NAM
.

các thông tin tiện ích