Kiến nghị sớm có quy hoạch để triển khai dự án nhà ở xã hội tại đường Trường Sơn

Thứ Sáu, 03/07/2020, 21:42 [GMT+7]

Kiến nghị sớm có quy hoạch để triển khai dự án nhà ở xã hội tại đường Trường Sơn

Công ty Cổ phần Khôi Nguyên vừa có văn bản gửi UBND TP. Nha Trang báo cáo vướng mắc khó khăn của dự án nhà ở xã hội tại địa chỉ 36 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường. Theo Công ty Cổ phần Khôi Nguyên, tuy đã được UBND tỉnh đồng chủ trương đầu tư dự án, nhưng hơn 1 năm qua UBND TP. Nha Trang vẫn chưa triển khai công tác lập quy hoạch 1/500 tại lô đất này.


Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Khôi Nguyên có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị di chuyển nhà máy giặt ủi công nghiệp của công ty ra khỏi trung tâm thành phố theo chủ trương của tỉnh, đồng thời đề xuất UBND tỉnh cho phép công ty được thực hiện dự án nhà ở xã hội tại địa chỉ trên. Sau đó, Sở Tài nguyên - Môi trường có văn bản xác nhận khu đất hiện tại của Công ty Cổ phần Khôi Nguyên thuộc quy hoạch đất khuyến khích cải tạo theo dự án nhà ở hoặc thương mại dịch vụ. Vì vậy, từ tháng 9-2018, công ty đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội KNC tại địa chỉ 36 Trường Sơn.


Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, tháng 10-2018, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Công Thương, UBND TP. Nha Trang kiểm tra nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Khôi Nguyên. Sau đó, Sở Xây dựng đã tập hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan. Tháng 5-2019, sở có báo cáo gửi UBND tỉnh, cho rằng Công ty Cổ phần Khôi Nguyên thuộc diện được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại 36 Trường Sơn. Hiện tại khu vực này chỉ có quy hoạch 1/2000, chưa có quy hoạch chi tiết 1/500. Căn cứ các quy định của pháp luật, việc lập quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND TP. Nha Trang. Vì vậy, đề nghị UBND TP. Nha Trang lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở tham mưu quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo, bổ sung dự án vào kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh theo quy định. Ngày 24-6-2019, UBND tỉnh có văn bản đồng ý với đề xuất và tham mưu của sở; đồng thời giao UBND TP. Nha Trang tổ chức lập quy hoạch chi tiết tại khu vực đất 36 Trường Sơn.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích