Cần 28.400 tỷ đồng để phát triển đô thị huyện Cam Lâm đến năm 2030

Thứ Tư, 08/07/2020, 22:46 [GMT+7]

Cần 28.400 tỷ đồng để phát triển đô thị huyện Cam Lâm đến năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Cam Lâm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


Theo đó, đến năm 2020, đô thị Cam Đức, Suối Tân, Cam Hải Đông sẽ phát triển theo hướng hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu của đô thị loại V. Giai đoạn 2021 - 2025, đô thị Cam Đức sẽ hoàn thiện các chỉ tiêu để đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; đô thị Suối Tân hoàn thiện và nâng cấp các tiêu chuẩn đô thị loại V; đô thị Cam Hải Đông sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Giai đoạn 2026 - 2030, đô thị Cam Đức hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV; đô thị Suối Tân và Cam Hải Đông tiếp tục đầu tư để hoàn thiện tiêu chuẩn của đô thị loại V.


Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn đến năm 2020 ước khoảng 22.808 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 1.378 tỷ đồng, còn lại là huy động tư nhân. Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2021 - 2030 là 28.400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương khoảng 4.900 tỷ đồng.


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích