Quy hoạch chi tiết 1/500 hơn 28ha tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng

Thứ Ba, 07/07/2020, 22:15 [GMT+7]

Quy hoạch chi tiết 1/500 hơn 28ha tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận cuộc họp về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang). Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép UBND TP. Nha Trang lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại thôn Phước Lộc (khu vực có diện tích 28,04ha) để phục vụ công tác quản lý quy hoạch và xây dựng công trình sau khi hoàn thành việc điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Phước Đồng.


Theo Sở Xây dựng, khu vực 28,04ha tại thôn Phước Lộc trước đây được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển An Phát NT tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 để làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh hủy bỏ chủ trương này. Ngoài ra, Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Phước Đồng được phê duyệt từ năm 2004, đến nay đã đến thời hiệu rà soát, điều chỉnh.


NHẬT THANH

.

các thông tin tiện ích