Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường

Thứ Hai, 03/02/2020, 22:45 [GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TN-MT năm 2020. 
 
Theo đó, sở và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TN-MT đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; rà soát hiệu quả tủ sách pháp luật; tổ chức các ngày kỷ niệm lĩnh vực TN-MT như: ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới; ngày Pháp luật; kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo và kinh tế biển; tập huấn chuyên môn về lĩnh vực khoáng sản, nước và biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ và viễn thám; định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngoài ra, sở phối hợp với Hội Luật gia tổ chức tập huấn, tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013; triển khai cải cách hành chính và định hướng chính sách xã hội quan tâm. 
 
P.L 
 
.

các thông tin tiện ích