Hoàn thiện Đồ án quy hoạch Khu đô thị mới tại các xã giáp Diên Khánh

Thứ Hai, 05/02/2018, 22:09 [GMT+7]

Hoàn thiện Đồ án quy hoạch Khu đô thị mới tại các xã giáp Diên Khánh

Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại các xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang) và xã Diên An (huyện Diên Khánh).


Khu vực được lập quy hoạch là vùng lõm, nằm giữa khu I và khu II của đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía tây TP. Nha Trang, hiện nay chưa có quy hoạch chi tiết để quản lý. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 88,23ha, bao gồm 2 khu, khu A có diện tích 48.51ha, khu B có diện tích 39,74ha, nằm ở hai bên bờ kênh thoát lũ Vĩnh Trung - Sông Cái. Phạm vi khu đất do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xây dựng Khánh Vĩnh đề xuất lập quy hoạch chi tiết để khớp nối đồng bộ với kênh thoát lũ Vĩnh Trung và khu vực xung quanh; đồng thời đề nghị sử dụng một phần quỹ đất tại khu vực này để bổ sung thanh toán cho dự án kênh thoát lũ Vĩnh Trung - Sông Cái.


Được biết, đề xuất lập quy hoạch chi tiết nêu trên đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương. Theo đó, cho phép Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xây dựng Khánh Vĩnh nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu đất đề xuất hoàn vốn dự án Kênh thoát lũ Vĩnh Trung - Sông Cái. Việc đề nghị sử dụng một phần diện tích lập quy hoạch nêu trên để bổ sung thanh toán cho dự án BT Kênh thoát lũ Vĩnh Trung - Sông Cái sẽ được xem xét sau khi dự án hoàn tất các thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành.


V.K

 

.

các thông tin tiện ích