Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để địa phương xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường

Thứ Năm, 01/02/2018, 06:29 [GMT+7]

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để địa phương xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường

Đây là một trong những nội dung trong Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa mới ban hành.


Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả nhất định: các dự án đầu tư mới đều lập, phê duyệt hồ sơ môi trường, đầu tư công trình xử lý môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả thải ra môi trường; các loại chất thải rắn đã được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định; một số địa phương, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã đạt một số kết quả khả quan, góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực dân cư. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chất thải rắn, nhất là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, nguy hại ở một số địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được quan tâm đúng mức; phát sinh nhiều điểm thu mua phế liệu ngay trong khu dân cư tập trung, khu đô thị gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn do không đảm bảo an toàn kỹ thuật về kho chứa, bãi tập kết cũng như việc phân định, phân loại, xử lý.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, bên cạnh triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. UBND các địa phương rà soát, đánh giá việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định, không để xảy ra các sự cố chảy tràn, rò rỉ nước thải kể cả trường hợp có mưa to, lũ lớn; không để hình thành các tụ điểm, cơ sở thu mua phế liệu (các loại chất thải rắn, vật liệu dễ cháy, nổ…) không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật môi trường, không đúng quy hoạch, nhất là tại khu đô thị, khu dân cư tập trung.


Ngọc Khánh
 

.

các thông tin tiện ích