Yêu cầu kê khai quản lý đất công ích

Thứ Hai, 14/08/2017, 22:29 [GMT+7]

Yêu cầu kê khai quản lý đất công ích

Ngày 14-8, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa gửi kế hoạch yêu cầu các phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện kê khai quản lý đất công ích trên địa bàn tỉnh. Việc làm này nhằm thực hiện có hiệu quả việc kê khai đăng ký và lập hồ sơ quản lý đối với quỹ  đất công ích và đất nông nghiệp do địa phương quản lý; hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.


Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát toàn bộ quỹ đất công ích và đất nông nghiệp do địa phương quản lý, đất được giao để quản lý theo quy định tại Luật Đất đai để thực hiện kê khai đăng ký, lập hồ sơ quản lý. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30-11.


VĂN KỲ  
 

.

các thông tin tiện ích