Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 08/02/2022, 21:23 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”.


Mục tiêu của chương trình đến năm 2025 sẽ hoàn thành biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học với 8 tiếng DTTS đã được ban hành chương trình môn học (gồm tiếng Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, Jrai, Mnông, Mông, Thái); đảm bảo đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với 8 tiếng DTTS sau khi biên soạn; đảm bảo đủ giáo viên tiếng DTTS, trong đó 45% có trình độ chuẩn được đào tạo... Đến năm 2030, ban hành mới ít nhất 2 chương trình môn học của tiếng DTTS đã có chữ viết để đưa vào dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông…


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chương trình. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án hỗ trợ giữ gìn và phát triển tiếng nói, chữ viết của DTTS. UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy học tiếng DTTS trong cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu của học sinh và phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương.


V.THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích