Vạn Ninh: Có 35 trường học đạt chuẩn quốc gia

Thứ Hai, 29/11/2021, 23:22 [GMT+7]

Vạn Ninh:  Có 35 trường học đạt chuẩn quốc gia

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh, năm học 2021-2022, toàn huyện có 52 trường từ bậc học mầm non đến THCS, trong đó có 35 trường đạt chuẩn quốc gia.


Theo đó, cấp THCS có 12/14 trường, cấp tiểu học có 14/24, cấp mầm non có 9/14 trường đạt chuẩn quốc gia. Thời gian tới, ngành Giáo dục huyện Vạn Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025; tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học… nhằm nâng cao số lượng và chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện.


Ngoài ra, qua đánh giá, toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, trong đó có 6 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt 46,15%...


Thanh Hải

.

các thông tin tiện ích