Triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Chủ Nhật, 03/10/2021, 20:38 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Khuyến học tỉnh; Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của tỉnh.


Theo đó, để tạo cơ hội cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được tham gia học tập trực tuyến trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp; đồng thời, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trong thời gian sắp tới, UBND tỉnh  đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chủ động triển khai hoạt động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động vào ngày 12-9; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 30-10.


UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời phổ biến, triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan trước ngày 10-11.


T.K

.

các thông tin tiện ích