Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục

Thứ Năm, 06/05/2021, 22:26 [GMT+7]

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có quyết định về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.


Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra gồm: Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó của đơn vị; công tác truyền thông phòng, chống dịch của các đơn vị... Thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 6 đến 14-5.


VĨNH THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích