Khánh Hòa: Học sinh tạm dừng đến trường chậm nhất từ ngày 12-5

Thứ Sáu, 07/05/2021, 15:46 [GMT+7]

Khánh Hòa: Học sinh tạm dừng đến trường chậm nhất từ ngày 12-5

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, qua báo cáo và đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1089/TTr-SGDĐT ngày 07/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với nội dung như sau:
 
1. Tất cả các học sinh cơ sở giáo dục mầm non, cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống,…) tạm dừng đến trường chậm nhất  từ ngày 12/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong đó:
 
a) Các cơ sở giáo dục và đào tạo đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II năm học 2020 – 2021 theo quy định trước ngày 09/5/2021 thì tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021; chuyển sang hình thức dạy trực tuyến kể từ ngày 10/5/2021 đối với nội dung còn lại cho đến khi kết thúc thời gian năm học 2020 – 2021 theo quy định.
 
b) Các cơ sở giáo dục và đào tạo chưa hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II năm học 2020 – 2021 theo quy định trước ngày 09/5/2021 thì tiếp tục triển khai và hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II năm học 2020 – 2021 trước ngày 12/5/2021; chuyển sang hình thức dạy trực tuyến các nội dung còn lại kể từ ngày 10/5/2021 cho đến khi kết thúc thời gian năm học 2020 – 2021 theo quy định.
 
c) Việc dạy ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12
 
- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn linh hoạt trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 với các hình thức phù hợp để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của học sinh tại nhà.
 
- Các đơn vị tổ chức rà soát các điều kiện về trang thiết bị, máy tính, đường truyền, nguồn kinh phí, lựa chọn phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị…để hoàn thành chương trình năm học, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 và học sinh lớp 12 thi tốt nghiêp THPT năm 2021 bằng hình thức dạy học trực tuyến theo đúng các quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục chọn thời điểm và hình thức phù hợp tổ chức Lễ tổng kết năm học 2020 - 2021 ngắn gọn, đơn giản và đảm bảo tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K; trường hợp không đảm bảo a n toàn thì không tổ chức; không liên hoan, dã ngoại chia tay, gặp mặt cuối năm học…
 
3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tham mưu các biện pháp nhằm đảm bảo công tác tuyển sinh vào lớp 10, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
 
4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định và các quy định về phòng, chống dịch để hoàn tất chương trình năm học 2020 – 2021 một cách an toàn.
 
5. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
 
- Chỉ đạo, tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; phối hợp công tác chuẩn bị cho các kỳ thi trong thời gian tới trên địa bàn được bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 
- Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh quản lý chặt chẽ, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh; nhắc nhở học sinh học tập, rèn luyện kiến thức theo hướng dẫn của nhà trường trong thời gian nghỉ học.
 
- Kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định, nhất là quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay./.
 
.

các thông tin tiện ích