Kiểm tra học kỳ I cấp tiểu học: Không được gây áp lực cho học sinh

Thứ Năm, 24/12/2020, 16:08 [GMT+7]

Kiểm tra học kỳ I cấp tiểu học: Không được gây áp lực cho học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có hướng dẫn về việc đánh giá định kỳ cuối học kì I năm học 2020-2021 cấp tiểu học. 

 

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang).
Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang).
 
 
Theo đó, sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học tổ chức kiểm tra định kỳ, đánh giá định kỳ; hiệu trưởng duyệt đề trước khi kiểm tra. Đề bài kiểm tra định kỳ các môn ở lớp 1 phải đáp ứng yêu cầu được quy định tại Thông tư số 27 ngày 4-9-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Đề bài các môn từ lớp 2 đến lớp 5 phải đáp ứng yêu cầu được quy định tại Văn bản hợp nhất số 03 ngày 28-9-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học. 
 
 
Bên cạnh đó, việc kiểm tra định kỳ được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và cha mẹ học sinh. Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét và cho điểm, trả lại cho học sinh thông qua cha mẹ học sinh vào cuộc họp cuối học kì I. Để nắm tình hình, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học báo cáo đề kiểm tra định kỳ đối với một số môn. 
 
 
K.D
.

các thông tin tiện ích