12:09, 17/09/2020

9 thí sinh của Khánh Hòa tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Ngày 17-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông báo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 đối với 12 thí sinh của tỉnh dự thi tại tỉnh Đắk Lắk. 

Ngày 17-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông báo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 đối với 12 thí sinh của tỉnh dự thi tại tỉnh Đắk Lắk. 
 

 

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh Khánh Hòa dự thi tại tỉnh Đắk Lắk. Trong ảnh: hí sinh dự thi THPT đợt 1 tại Khánh Hòa.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh Khánh Hòa dự thi tại tỉnh Đắk Lắk. Trong ảnh: thí sinh dự thi THPT đợt 1 tại Khánh Hòa.
 
Trong số 12 thí sinh, có 9 thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp (đạt điểm xét tốt nghiệp từ 6,34 đến 8,75 điểm – thang điểm 10), 1 thí sinh tự do không đủ điều kiện tốt nghiệp, 2 thí sinh đã tốt nghiệp năm 2019 dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị một số đơn vị thông báo cho thí sinh hoặc cử người đến sở để nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại bộ phận một cửa vào ngày 18-9 (có giấy giới thiệu đối với thí sinh vừa tốt nghiệp; mang theo chứng minh nhân dân đối với thí sinh đã tốt nghiệp năm 2019).  
 
Dung Tâm