Tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học

Chủ Nhật, 02/08/2020, 22:27 [GMT+7]

Tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Học sinh thuyết trình về dự án tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020.

Học sinh thuyết trình về dự án tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020.


Sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác nghiên cứu khoa học của học sinh, triển khai công tác nghiên cứu khoa học cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, cần khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên, phát triển câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị…


Cuộc thi dành cho học sinh đang học lớp 8, 9 và học sinh cấp THPT có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2019 - 2020 từ khá trở lên, tự nguyện tham gia cuộc thi. Có 22 lĩnh vực dự thi như: Khoa học động vật, khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh, y sinh và khoa học sức khỏe, khoa học trái đất và môi trường, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, robot và máy thông minh… Vòng chung khảo cuộc thi cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 12. 


K.D
 

.

các thông tin tiện ích